EFTERSKÖRD / POSTHARVEST

Hur kan vi se med nya ögon på de minnen, kunskaper och erfarenheter som finns i våra arkiv och samlingar? I projektet Efterskörd/Postharvest bearbetas fysiska och immateriella spår som lämnats kvar i det allmänna för att undersöka vilka avtryck som gjorts, och vilka möjligheter till omtolkningar som öppnas upp.  
Projektet genomförs inom ramen för Den platta jorden-nätverk för konstnärligt utforskande av Skåne och är en uppföljning av de kunskaper och erfarenheter som genererades med residensprojektet och boken På spaning efter Scanie (2021-22) samt konferensen Gräv där du står! (2022). Projektet pågår under 2023-2024 och presenteras för publiken i form av tre separata men sammanlänkade utställningar på Åstorps konsthall, Malmö Konstmuseum och Ystads konstmuseum.  
Region Skåne_F6F6F6