HELENA OLSSON HOS ÅSTORPS KONSTHALL

Åstorps konsthall
Helena Olsson – Ta hand om 
oktober 2023 – april 2024 

Vad kan en mindre kommuns kulturarv säga om oss och vår tid? Kan vi genom konsten hitta nya sätt att belysa och arbeta med historiska platser, kulturarvssamlingar och sprida kunskap? Projektet tar avstamp i Perslund, som är en historisk plats med järnåldersgravfält – som också är platsen där Åstorps hembygdsförening huserar med historiska byggnader, arkiv -och föremålssamlingar. För projektet har Åstorps konsthall bjudit in konstnären Helena Olsson, som kommer att arbeta utifrån bruksföremålen som finns i hembygdsföreningens samling och studera de rörelsemönster som föremålen generar när de används. Genom att rikta fokus på rörelsemönster både i föremålen och med kroppen, vill Helena Olsson undersöka relationen mellan tid och arbete, funktion och automatik.  
Projektet består av en forskningsperiod med workshops i Perslund hösten 2023 och en utställningsperiod i Åstorps konsthall under våren 2024 och genomförs i samarbete med ABF Åstorp.  

RS+abf+hembydg logga