RESIDENS I ÅSTORP

En plats i förändring

Har en plats eller ett samhälle en identitet? 
Hur förändras i så fall identiteten över tiden? 
Vad kan vi lära oss av vår historia, dessa identiteter, och hur kan vi hjälpas åt att forma en kommun till ett mer hållbart samhälle?

Fornlämningar vittnar om att det geografiska läget som idag är Åstorps kommun är en plats där människor har bott under väldigt lång tid. Kommunens läge intill Söderåsen har medfört att kommunens historia präglas av naturen och dess naturresurser, och senare under 1900-talet, industrin. Människorna som har levt i kommunen har tagit vara på de naturresurser som finns i området och därmed bidragit till välfärdssveriges framväxt. Arbetet har varit stort och viktigt, likaså arbetsplatserna. De har format identiteten för Åstorpsborna, vare sig man hade en anställning i ”gruan”, tegelbruket, makadamen eller på Björnekulla fruktindustri.
Vid sidan av detta har Åstorps kommun också en historia med stark kulturprofil: Kvidingekeramik, Åstorps vävskola, Skånska konstakademien och Elsa Grave är ett par saker som kommunens invånare känner stolthet över.

Alla platser och samhällen förändras över tid. Idag ser läget annorlunda ut i Åstorps kommun. De stora industrierna har stängt ned, och vår kunskap om miljön och människans påverkan på naturen är en helt annan. I en tid med ekonomiska nedskärningar och klimatkris önskar vi utforska vår egen närmiljö.

Under april vistades konstnärerna Ingela Ihrman och Frida Peterson i Åstorp för att uppleva och arbeta tillsammans med olika verksamheter, medborgare och lokala aktörer. Vi fascineras av konstnärsduons lekfulla sätt att belysa den stora världen genom den lilla. Konstnärsduon kanaliserar detta genom att på ett spännande sätt arbeta i ett gränsland där de sammanfogar olika perspektiv, tekniker och material till ett sammanhang – en berättelse.
Residenset i Åstorps kommun kommer att följas upp av en gemensam utställning 2022 och ett konstnärssamtal i Åstorp. Då kommer även ett publikt samtal äga rum där konstnärerna själva får berätta om sin konst/utställning och om sina upplevelser av att vara på residens i Åstorps kommun.

Projektet stöds av Region Skåne.