UTSTÄLLNING ÅSTORP

En stor grå fågelfot av tyg och trä, en skumgummigräddtårta i flera lager och ett jordigt pinnskelett möter den som besöker Ingela Ihrman och Frida Petersons utställning Påfågelns andedräkt som visas på Åstorps konsthall 29 januari till 29 april 2022.

Arbetet med utställningen påbörjades när konstnärerna vistades i Åstorps kommun under april månad 2021, inbjudna av det nystartade nätverket Den platta jorden – för konstnärligt utforskande av Skåne (som Åstorps konsthall är en del av).

Med en stuga i Kvidinge som utgångspunkt tog de sig an platsen i ett tillstånd de beskriver som ”trattstadiet”. På samma sätt som en trålare öppnar sitt garn för stora vattenmassor på kurs över havet sökte de efter något att gripa tag i eller något som grep tag i dem. I texten Alla berg har en ande skriver de om sin vistelse och svårigheterna i att fånga något så undanglidande som en kommun eller en andedräkt.

Inför utställningen har de tillämpat en metod som påminner om att rita vikgubbar och fört ett pågående samtal där de veckovis berättat vad de gjort i sina respektive ateljéer, för att sedan ge respons på den andres arbete veckan efter. Det famlande som präglade vistelsen i Åstorp, där det ena ledde till det andra, fortsatte på så vis i ateljéarbetet.

I Åstorps konsthall är verken flyktigt installerade direkt på golvet eller på stolar från kommunens kulturhus. I korta videor som visas på konsthallens digitala plattformar tas objekten isär, bärs omkring på eller sammanfogas i ett pågående formerande och sönderfall.

Frida Peterson (f. 1992, Kalmar) är utbildad på Konstfack och Östra Grevies Folkhögskola. Hon studerar för tillfället på Kungliga konsthögskolans mastersprogram i Stockholm.
Ingela Ihrman (f. 1985, Kalmar) har en masterexamen i Fri konst från Konstfack och är idag baserad i Malmö. Frida och Ingela lärde känna varandra för två år sedan, men har vuxit

upp på samma gata i norra Kalmar. Vistelsen i Åstorp och utställningen Påfågelns andedräkt är deras första konstnärliga samarbete.

I samband med utställningen kommer ett digitalt samtal mellan konstnärerna och Den platta jorden att äga rum. Samtalet publiceras på Åstorps konsthalls hemsida och Den platta jordens hemsida kort efter att utställningen har öppnat.

Utställningen pågår 29 januari – 29 april
Konsthallen på Åstorps bibliotek, Storgatan 28

Kontakt vid frågor: jenny.kalliokulju@astorp.se, 042-642 26

Konsthallen är öppen:

Måndag kl. 10:00 -19:00
Tisdag-torsdag kl. 10:00 -18:00
Fredag kl. 10:00 – 17:00
Lördag kl. 10:00 – 13:00
Söndag stängt.

astorp.se/konst

Projektet stöds av Region Skåne.