AGENDA
Den platta jorden är ett nätverk för konstnärligt utforskande av Skåne.

Den platta jorden – nätverk för konstnärligt utforskande av Skåne är ett samarbete mellan Malmö konstmuseum, Ystads konstmuseum och Åstorps konsthall. Tidigare var även Röstånga konsthall och Tjörnedala konsthall med. Nätverket har tillkommit utifrån ett behov av att utbyta idéer och tankar om det geografiska sammanhanget vi befinner oss i. I en tid med stor klimatpåverkan finns det skäl att gräva där vi står. Hur kan konsten hjälpa oss att få ny kunskap om närmiljön? Vad är Skåne idag? Och vad vill vi att det ska vara i morgon? Detta vill vi utforska tillsammans med medborgare, konstnärer och andra kulturaktörer.

Nätverket arbetar processinriktat med ett kontinuerligt kunskapsutbyte och ett särskilt fokus på platsens arkiv och minne. Varje projekt blir ännu ett sediment i den verksamhet som succesivt byggs upp.

Genom delaktighet, engagemang och förankring arbetar Den platta jorden för att öka utbytet och samverkan mellan konstnärliga institutioner, kommuner och konstnärer. På detta vis önskar vi få in nya konstnärliga perspektiv på regionen och ny kunskap genom konstnärliga samarbeten över de olika gränserna.

För med information >>>
info@denplattajorden.se